ลงพื้นที่สอบถามผู้ทำการประมงในพื้นที่หนองเลิง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลผลิตการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ลงพื้นที่สอบถามผู้ทำการประมงในพื้นที่หนองเลิง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลผลิตการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่สอบถามผู้ทำการประมงในพื้นที่หนองเลิง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลผลิตการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ..คลิก

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประวิทย์ คันธะด้วง ประมงอำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสอบถามผู้ทำการประมงในพื้นที่หนองเลิง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลผลิตการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ สป.5-1 (สถิติการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงเป็นอย่างดี.ันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประวิทย์ คันธะด้วง ประมงอำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสอบถามผู้ทำการประมงในพื้นที่หนองเลิง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลผลิตการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ สป.5-1 (สถิติการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 69 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6