ออกปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของ ศพก.เครือข่ายด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ออกปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของ ศพก.เครือข่ายด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของ ศพก.เครือข่ายด้านประมง..คลิก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์  ประมงอำเภอศรีวิไล ออกปฏิบัติงานดังนี้
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง และ GAP มกษ.ในชนิดสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ พื้นที่ บ้านทรายทอง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยดำเนินการให้คำแนะนำในการปฏิบัติการเลี้ยงตามข้อกำหนดของการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP มกษ.7436-2563 และ GAP กรมประมง พร้อมทั้งการรับสมัครเกษตรกร จำนวน 1 ราย
2. ติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของ ศพก.เครือข่ายด้านประมง  นายเฉลียว ป้องนาทราย  พร้อมให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อมการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง เพื่อประกอบการของบสนับสนุนประจำปี 2566

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6