ออกปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ออกปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง..คลิก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายคงเดช ยะสะกะ ประมงอำเภอเซกา พร้อมด้วย น.ส.กัลยาณี เจริญสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง และ GAP มกษ.ในชนิดสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ท้องที่ ต.บ้านต้อง และต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยดำเนินการให้คำแนะนำในการปฏิบัติการเลี้ยงตามข้อกำหนดของการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP มกษ.7436-2563 และ GAP กรมประมง พร้อมทั้งการรับสมัครเกษตรกร จำนวน 3 ราย
2. ติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของศพก.หลัก อ.เซกา นายพิทยา เดชา พร้อมเสนอแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ประจำปี 2566 
3. ติดตามการดำเนินด้านการประมงของโรงเรียนชุมชนบ้านซาง โดยให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกในบ่อดิน
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 69 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6