โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 2565 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 2565..คลิก

วันที่ 20-21 กันยายน 2565 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และประมงอำเภอทุกอำเภอ ร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร จำนวน 40 ราย ในหลักสูตรการแปรรูปปลาส้มตัว ปลาส้มแผ่น และปลาร้าบอง พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตให้ถูกสุขอนามัย การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาด ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี และกลุ่มเกษตรกรขอบคุณวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 69 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6