ดำเนินการเตรียมการนำเสนอกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขตตรวจราชการที่ 10

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ดำเนินการเตรียมการนำเสนอกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30  น. นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย นายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวกัลยาณี เจริญสุข นักวิชาการประมงปฎิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายประวิทย์  คันธะด้วง ประมงอำเภอพรเจริญ ร่วมกับนายสาคร เดชราช ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ดำเนินการเตรียมการนำเสนอกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขตตรวจราชการที่ 10  ณ  ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (นายสาคร  เดชราช) บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ตามที่ผู้ตรวจราชการกรม เขต 10 (นายแสน ศรีงาม) แจ้งคำสั่งคณะทำงานการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขตที่ 7/2565  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อดำเนินการในการดังกล่าวข้างต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  105   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   95  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   70  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   65  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   63  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  58  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  54  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   46  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  46  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473