โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน..คลิก

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยจ่าเอกปรีชา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเพรียว เพริศแก้ว ประมงอำเภอปากคาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านนากั้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี โดยสำนักงานประมงบึงกาฬได้ให้คำแนะนำวิชาการด้านการประมง แจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแหนแดง และมอบพันธุ์แหนแดงให้แก่เกษตรกรที่สนใจ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ และใช้เป็นอาหารสมทบในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว ให้แกผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านต่อไป และออกร้านจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Market @ Buengkan โดยนำสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดบึงกาฬ อาทิเช่น ปลาร้าบอง น้ำพริกแมงดา ปลาส้มแผ่น มาจำหน่ายในการออกหน่วยให้บริการประชาชนฯ ครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 208  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 106 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 90 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 70 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6