โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน..คลิก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธวัชชัย อาจวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายโพธิ์ฆินทร์ โทนแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกปฎิบัติงานกิจกรรม กรณีการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและนัดหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกเพื่อพัฒนาอาชีพครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอบุ่งคล้า จำนวนรวม 80 ราย ซึ่งจะจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า  พร้อมมีการ ส่งมอบบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ให้กับเกษตรกร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 158 ราย พร้อมไปด้วย ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธวัชชัย อาจวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายโพธิ์ฆินทร์ โทนแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกปฎิบัติงานกิจกรรม กรณีการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและนัดหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกเพื่อพัฒนาอาชีพครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอบุ่งคล้า จำนวนรวม 80 ราย ซึ่งจะจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า  พร้อมมีการ ส่งมอบบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ให้กับเกษตรกร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 158 ราย พร้อมไปด้วย ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6