จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ..คลิก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย อาจวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาววิจิตรา วรกา กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประสานราชการในการจัดทำประชาคมผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ ณ หนองปลาดุก เนื้อที่ 100 ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กับปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ อนึ่ง มีการปรับแก้แผนที่ แผนผัง ของศูนย์วิจัยฯ ให้มีความสมบูรณ์โดยประสานกับช่างของกรมประมงทราบเบื้องต้นในวันนี้ด้วยแล้ว เพื่อนำเข้าที่ประชุมประชาคมในช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางสำนักงานเทศบาลหอคำ ในการประสานราชการในครั้งนี้วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย อาจวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาววิจิตรา วรกา กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประสานราชการในการจัดทำประชาคมผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ ณ หนองปลาดุก เนื้อที่ 100 ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กับปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ อนึ่ง มีการปรับแก้แผนที่ แผนผัง ของศูนย์วิจัยฯ ให้มีความสมบูรณ์โดยประสานกับช่างของกรมประมงทราบเบื้องต้นในวันนี้ด้วยแล้ว เพื่อนำเข้าที่ประชุมประชาคมในช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางสำนักงานเทศบาลหอคำ ในการประสานราชการในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 208  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 106 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 90 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 70 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6