โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูป

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูป 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 มิถุนายน 2565  นายโพฆินทร์ โทนแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  ออกติดตาม ให้คำแนะนำส่งเสริมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูป (กลุ่มคักแท๊ะ) ณ  บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  (กลุ่มคักแท๊ะ) มีสมาชิกทั้งหมด 54 คน กลุ่มได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อมูลค่าสินค้าและการถนอมอาหาร เช่น การแปรรูปสินค้าด้านการประมง เช่น แปรรูปปลาส้ม ปลาส้มแผ่น  ปลาส้มห่อ ปลาร้าบอง ปลาร้าตัว ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว น้ำพริกปลา และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายผลิตภัณฑ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  101   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   92  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   66  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   64  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   59  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  57  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  52  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  45  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   41  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473