ร่วมสาธิตวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ร่วมสาธิตวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอโซ่พิสัย ร่วมสาธิตวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) และการเพาะขยายพันธุ์ปลาดุก ด้วยวิธีการผสมเทียม ณ  ศูนย์เครือข่ายอาชีพด้านการประมง ตำบล ศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เกษตรได้เรียนรู้วิธีการเพาะและขยายพันธุ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  98   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   91  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   65  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   62  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  57  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   56  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  52  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  45  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   41  กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงปีงบประมาณ 2566   40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473