โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย อาจวิชัย นักวิชาการประมงชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย สำนักงานประมงอำเภอศรีวิไล และสำนักงานประมงอำเภอเซกา ส่งมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำให้แก่โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 โรงเรียนบ้านนาคำแคน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี และโรงเรียนชุมชนบ้านซาง ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  101   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   92  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   66  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   64  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   59  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  57  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  52  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  45  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   41  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473