ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.25 น. สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดย จ่าเอกปรีชา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ  ตามประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ ตั้งเเต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินการให้ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬได้รับทราบวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.25 น. สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดย จ่าเอกปรีชา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ  ตามประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ ตั้งเเต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินการให้ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬได้รับทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery...  59   ออกร้านจำหน่ายสินค้าประมง Fishermen Market @ Buengkan ในงานปลดล๊อคกัญชา จังหวัดบ...  51  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี...  51  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   47  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนา...  47  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   46  ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q ...  42  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอ...  42  เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2565    41  ออกติดตาม ให้คำแนะนำส่งเสริม สำหรับการดำเนินตามกิจกรรมของโครงการในส่วนงบอุดหนุน   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473