เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกร

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกร 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประจวบ  เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายอำนาจ  จิตชัยศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2- ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ ณ ห้องประชุมเดอะวัน คอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พณ ท่าน ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery...  59   ออกร้านจำหน่ายสินค้าประมง Fishermen Market @ Buengkan ในงานปลดล๊อคกัญชา จังหวัดบ...  51  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี...  51  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   47  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนา...  47  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   46  ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q ...  42  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอ...  42  เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2565    41  ออกติดตาม ให้คำแนะนำส่งเสริม สำหรับการดำเนินตามกิจกรรมของโครงการในส่วนงบอุดหนุน   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473