ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบุ่งคล้า ประจำปี2561

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบุ่งคล้า ประจำปี2561 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-26  |   ข่าววันที่: 2018-01-26 |  อ่าน: 339 ครั้ง
 

วัันที่ 26 มกราคม 2561 นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอบุ่งคล้า ประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการ ศพก.ปี 2561 แบบบูรณาการ กับหน่วยงานต่างๆเช่น สนง.ตรวจบัญชีจังหวัดฯ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ เกษตรอำเภอบุ่งคล้า ศพจ.ข้าวหนองคาย แก่ศพก.หลัก และศพก.เครือข่ายด้านต่างๆ เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ณ ศพก.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000