ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 เมษายน 2565 นายประวิทย์ คันธะด้วง ประมงอำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่ (น.ส.ประนอม คำภู) บ้านเหล่าใหญ่ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ในการนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 หรือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2 ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery...  59   ออกร้านจำหน่ายสินค้าประมง Fishermen Market @ Buengkan ในงานปลดล๊อคกัญชา จังหวัดบ...  51  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี...  51  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   47  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนา...  47  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   46  ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q ...  42  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอ...  42  เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2565    41  ออกติดตาม ให้คำแนะนำส่งเสริม สำหรับการดำเนินตามกิจกรรมของโครงการในส่วนงบอุดหนุน   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473