ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564..คลิก

วันที่ 16 มีนาคม 2565  นายประจวบ เจี้ยงยี่ ตำแหน่ง ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ  ประมงอำเภอโซ่พิสัย ประมงอำเภอศรีวิไล และประมงอำเภอเซกา ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564  พร้อมให้คำแนะนำ สอบถามปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ โรงเรียนตชด.บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง อำเภอเมืองบึงกาฬ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อำเภอโซ่พิสัย โรงเรียนบ้านนาคำแคน อำเภอศรีวิไล โรงเรียนตชด.บ้านคำชมภู โรงเรียนตชด.บ้านไทยเสรี และโรงเรียนชุมชนบ้านซางวันที่ 16 มีนาคม 2565  นายประจวบ เจี้ยงยี่ ตำแหน่ง ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ  ประมงอำเภอโซ่พิสัย ประมงอำเภอศรีวิไล และประมงอำเภอเซกา ดำเนินการติดตามผลผลิตด้านประมง ปี 2564  พร้อมให้คำแนะนำ สอบถามปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ โรงเรียนตชด.บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง อำเภอเมืองบึงกาฬ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อำเภอโซ่พิสัย โรงเรียนบ้านนาคำแคน อำเภอศรีวิไล โรงเรียนตชด.บ้านคำชมภู โรงเรียนตชด.บ้านไทยเสรี และโรงเรียนชุมชนบ้านซาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 70 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6