งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายนที ศรีรัตน์ ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 โดยได้ให้ความรู้ด้านวิชาการ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก วิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop โดยมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อ...  68   สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ( Mobile Hatchery )   60  ออกประเมิน ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วย การลงแรงประมง (CPUE)   58  ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง และประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ   57  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   57  เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกร   54  กรมประมง ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" ปี 2564-2565   52  ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเ...  52  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman shop @ buengkan   51  ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473