โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  นายประจวบ เจี้ยงยี่ ตำแหน่ง ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ออกปฎิบัติงาน ในการ ติดตาม ให้คำเเนะนำส่งเสริมแก่เกษตรกร รวมถึงการสุ่มน้ำหนักปลาและวัดความยาวขนาดของปลาตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565   83   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อ...  63  สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ( Mobile Hatchery )   59  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   55  ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง และประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ   54  ออกประเมิน ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วย การลงแรงประมง (CPUE)   53  เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกร   51  กรมประมง ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" ปี 2564-2565   50  ประชาสัมพันธ์ มาตรการเกี่ยวกับช่วงฤดูปลาวางไข่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเ...  49  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman shop @ buengkan   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473