อบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

อบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-21  |   ข่าววันที่: 2017-12-21 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 

วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรม บี เค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ในการเปิดการฝึกอบรม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย และศึกษาดูงานแปลงเกษตร กิจกรรมเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน/ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (1,009)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (883) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (768) ประวัติหน่วยงาน.. (757) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (702) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (695) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (664) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (608) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (597) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (590) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (570) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (566) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (565) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (541) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (486) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (477) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (465) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (464) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (449) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (447)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000