จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเซกา

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเซกา 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-14 |  อ่าน: 410 ครั้ง
 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอเซกา และสำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การสร้างความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค" ณ บ้านประมงอาสา นายสุธรรมา สีพรม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากอำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง จำนวน 80 ราย ในการฝึกอบรมครั้งนี้ นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ ได้พบปะพูดคุยให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000