โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย..คลิก

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต - ป่าก่อ จำกัด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพารา สร้างตัวอย่างการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเพิ่มช่องทางวิธีในการนำยางพาราไปใช้ ทั้งนี้มีการสาธิตการทำบ่อผ้าเคลือบยางพารา เพื่อใช้ในการทำกระชังบกอีกด้วยวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต - ป่าก่อ จำกัด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพารา สร้างตัวอย่างการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเพิ่มช่องทางวิธีในการนำยางพาราไปใช้ ทั้งนี้มีการสาธิตการทำบ่อผ้าเคลือบยางพารา เพื่อใช้ในการทำกระชังบกอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6