โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-12  |   ข่าววันที่: 2021-11-12 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต - ป่าก่อ จำกัด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพารา สร้างตัวอย่างการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเพิ่มช่องทางวิธีในการนำยางพาราไปใช้ ทั้งนี้มีการสาธิตการทำบ่อผ้าเคลือบยางพารา เพื่อใช้ในการทำกระชังบกอีกด้วยวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศไทย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต - ป่าก่อ จำกัด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพารา สร้างตัวอย่างการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเพิ่มช่องทางวิธีในการนำยางพาราไปใช้ ทั้งนี้มีการสาธิตการทำบ่อผ้าเคลือบยางพารา เพื่อใช้ในการทำกระชังบกอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ.. (111)   โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2564.. (99)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์).. (96)  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (95)  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.. (94)  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ.. (91)  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ หนองเลิง.. (89)  ออกตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายประมง และประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำช่วงหลังฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน.. (85)  การร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโดยรอบที่ว่าการอำเภอศรีวิไลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (83)  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564.. (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000