ร่วมบูรณาการ?ดำเนินงานปล่อยพันธุ์?สัตว์?น้ำ ตามแผนงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมบูรณาการ?ดำเนินงานปล่อยพันธุ์?สัตว์?น้ำ ตามแผนงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมบูรณาการ?ดำเนินงานปล่อยพันธุ์?สัตว์?น้ำ ตามแผนงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ..คลิก

วันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับประมงอำเภอพรเจริญ? ประมงอำเภอเซกา? ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด?สกลนคร? และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน? สกลนคร ร่วมบูรณาการ?ดำเนินงานปล่อยพันธุ์?สัตว์?น้ำ? ตามแผนงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ดังนี้?
1) ร่วมกับชุมชนบ้านวังยาว? ปล่อยพันธุ์?สัตว์?น้ำ ณ? แม่น้ำสงคราม? หมู่ที่? 1 บ้านวังยาว?ตำบลวังชมพู? อำเภอพรเจริญ? จังหวัด?บึงกาฬ? (ที่รักษาพันธุ์?สัตว์?น้ำ? ตาม พ.ร.ก.? การประมง พ.ศ.? 2558) ชนิดสัตว์?น้ำที่?ปล่อย? ได้แก่? ปลาตะเพียนทอง? จำน?วน? 50,000? ตัว? ปลากาดำ? จำน?วน? 25,000 ตัว? 
2) ร่วมกับชุมชนบ้านสุขเจริญ? ปล่อยพันธุ์?สัตว์?น้ำ ณ? แม่น้ำสงคราม? หมู่ที่ 12? บ้านสุขเจริญ?  ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  (ที่รักษาพันธุ์สัตว์?น้ำ ตาม? พ.ร.ก. การประมง? พ.ศ.? 2558) ชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อยได้แก่ ปลาตะเพียนทอง จำนวน 12,500 ตัว? ปลากาดำ จำนวน 12,500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 ตัว ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร? วัตถุ?ประสงค์?เพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลง? ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ? รวมถึงช่วยรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแม่น้ำสงคราม และเพื่อเป็นแหล่งอาหาร? สร้างรายได้แก่เกษตรกรและประชาชน?อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6