โครงการเพิ่มศักภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบึงกาฬ ในห่วงเดือนตุลาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการเพิ่มศักภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบึงกาฬ ในห่วงเดือนตุลาคม 2564 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-19  |   ข่าววันที่: 2021-09-19 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ น.ส.ณัฐธิตา ทองปัญญา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ เดินทางไปราชการ เพื่อติดต่อประสานงานกลุ่มแปรรูปปลาส้มสายเดี่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นด้านการแปรรูประดับประเทศ และกลุ่มแปรรูปปลาร้าแม่ตุ้ยท่าตูม จังหวัดอุดรธานี โดยทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรโครงการเพิ่มศักภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบึงกาฬ ในห่วงเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มดังกล่าว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000