ออกตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายประมง และประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำช่วงหลังฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ออกตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายประมง และประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำช่วงหลังฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 สิงหาคม 2564. นายประจวบ. เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมง(ชปพ.ประมง) รวม 8 นาย ออกตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายประมง และประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำหลังฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่หนองกุดทิง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ   ได้ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายประมง โดยใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบกุ้ง ประกอบเครื่องมือกางกั้น ประมาณ 200 ปาก ความยาวประมาณ 500 เมตร ที่วางขวางทางเดินสัตว์น้ำ เพื่อดักสัตว์น้ำขนาดเล็ก และสัตว์น้ำวัยอ่อน แต่ไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือประมงดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้สัตว์น้ำสามารถอพยพไปเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ซึ่งการทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงและวิธีการทำการประมงดังกล่าวนี้ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 63  แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 พร้อมกับแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองบึงกาฬ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์กา...  81   ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   80  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...  76  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพ...  74  ออกปฎิบัติงานภายใต้คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3926/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   71  ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   70  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   69  ดำเนิน?การตรวจสถานประกอบกิจการอาหารสัตว์? ตาม? พ.ร.บ. ควบคุม?คุณภาพ?อาหาร?สัตว์?...  66  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564   65  โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agr...  65

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473