โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564..คลิก

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายประจวบ  เจี้ยงยี่  ประมงจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564.เพื่อนำบุคคลที่มีจิตอาสามาฝึกอบรมและแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้านการประมง และเผยแพร่ความรู้กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองฆ้องคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ จำนวน 25 นาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6