โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายใ้ห้นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์ ประมงอำเภอศรีวิไลพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ่ ร่วมกับผอ.รพ.สต.นาแสง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแสง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้วยซอด บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ 5  ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬโดยมีนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอศรีวิไล เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์กา...  81   ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   80  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...  76  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพ...  74  ออกปฎิบัติงานภายใต้คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3926/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   71  ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   70  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   69  ดำเนิน?การตรวจสถานประกอบกิจการอาหารสัตว์? ตาม? พ.ร.บ. ควบคุม?คุณภาพ?อาหาร?สัตว์?...  66  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564   65  โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agr...  65

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473