กิจกรรมติดตามและสำรวจความพร้อมของเกษตรกรในการรับปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมติดตามและสำรวจความพร้อมของเกษตรกรในการรับปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-20  |   ข่าววันที่: 2021-05-19 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ และประมงอำเภอโซ่พิสัย ดำเนินกิจกรรมติดตามและสำรวจความพร้อมของเกษตรกรในการรับปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ แปลงเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (1,052)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (941) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (818) ประวัติหน่วยงาน.. (816) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (734) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (727) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (698) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (638) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (627) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (612) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (603) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (597) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (594) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (567) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (515) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (499) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (493) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (488) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (474) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (462)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000