ประมงชัยภูมิปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

ประมงชัยภูมิปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

ประชาสัมพันธ์


???วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ มอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง และฟาร์มเอกชนร่วมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว สร้อยขาว กระแห ปลาบึก ปลากะโห้ ปลาสวาย ปลากดคัง และปลากาดำ รวมจำนวน ๘๐๐,๐๗๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

..ด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ??????...ปล่อยสิบ เกิดแสน หวงแหนไว้ให้ลูกหลาน...??????

??

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

     272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ