ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติหน่วยงาน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2521 เดิมเช่าบ้านอาคารไม้สองชั้น เลขที่ 237 ก ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายไปเช่าตึกหลังใหม่ 2 ชั้น เลขที่ 48-49 ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2532 กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างสำนักงานใหม่ตึกชั้นเดียว งบประมาณ 630,000 บาท ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ใกล้สนามบินเก่า ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 เลขที่ 272/2 หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สร้างเสร็จและเปิดทำการใหม่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2533 รหัสไปรษณีย์ 36000 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 332 กิโลเมตร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

         รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดชัยภูมิ          ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
  1. นายประกิจ       ธุมาพันธ์               

 ก.พ. 2521 - ม.ค. 2524   

  2. นายอุดม         แม้นมาลัย

 ม.ค. 2524 - พ.ย. 2524

  3. นายชนะ         จุลเวช

 พ.ย. 2524 - พ.ค. 2526

  4. นายไพฑูรย์      สกุลโพน

 พ.ค. 2526 - พ.ย. 2527

  5. นายสง่า         สิทธิอุดมชัย 

 ธ.ค. 2527 - ธ.ค. 2537

  6. นายชาญ        สุทธานุกุล

 ธ.ค. 2537 - มี.ค. 2538

  7. นายสันติ        หร่มระฤก

 เม.ย. 2538 - ต.ค. 2540

  8. นายคลื้น        หนูสุทธิ์

 ต.ค. 2540 - ธ.ค. 2543

  9. นายสุพร         สุทธานุรักษ์

 ธ.ค. 2543 - ธ.ค. 2549

 10. นายสุรพล       เกษเพชร

 ธ.ค. 2549 - ธ.ค. 2550

 11. นายกุศล        คงฤทธิ์

 ธ.ค. 2550 - ต.ค. 2551

 12.ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี  ต.ค. 2551 - ม.ค  2556
 13. นางภุูริดา ไวโรจนกุล

 ม.ค. 2556 - ก.ย 2556

 14.นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์  ม.ค. 2557 - ม.ค 2559
 15. นางจิรพงศ์  นุตะศริน  ม.ค. 2559 - ก.ย 2561
 16. นางสุวรรณี  สกุลทอง   ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน