แปรรูปสัตว์น้ำธนาคารสัตว์น้ำหนองหญ้าข้าวนก

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

แปรรูปสัตว์น้ำธนาคารสัตว์น้ำหนองหญ้าข้าวนก 

ประชาสัมพันธ์


??????#แปรรูปสัตว์น้ำธนาคารสัตว์น้ำหนองหญ้าข้าวนก..?????? วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ..นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายนนปวิทย์ ออกแดง นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับ ศพจ.กาฬสินธุ์และนายปรีชา งอกนาวัง ประมงอำเภอภูเขียว ติดตามงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี ๒๕๖๔ แหล่งน้ำหนองหญ้าข้าวนก บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยการให้ความรู้และสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำแก่คณะกรรมการฯ พร้อมนี้นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ได้วางข่ายดักปลาเพื่อประเมินปริมาณสัตว์น้ำฯ(CPUE) ในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

     272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ