ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และควบคุมเฝ้าระวัง/ป้องปรามการทำการประมง/ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ ปี ๒๕๖๔

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และควบคุมเฝ้าระวัง/ป้องปรามการทำการประมง/ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ ปี ๒๕๖๔ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และควบคุมเฝ้าระวัง/ป้องปรามการทำการประมง/ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ ปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ต้นน้ำอ่างเก็บเขื่อนจุฬาภรณ์ (พรมโซ้ง) ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจพบเครื่องมือประมงผิดกฎหมายช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ จึงได้ทำการรื้อถอนลอบยืน และนำของกลางส่ง สภ.ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

     272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ