ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และท่าเทียบเรือชลาลัยและกัลปังหา

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และท่าเทียบเรือชลาลัยและกัลปังหา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-28  |   ข่าววันที่: 2018-06-28 |  อ่าน: 432 ครั้ง
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ  พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการกระทำการลักลอบนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561   ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายลำเลียง   ตรวจพบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ได้แก่ หอยแมลงภู่มีชีวิต  หอยลายมีชีวิต  ปลากะตัก  ปลาทะเลเศรษฐกิจ  เป็นต้น  จำนวนใบอนุญาตที่ได้ขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ใบอนุญาต  และตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา (ท่าหลังตรวจเรือ)  ได้แก่ กุ้งโอคักเล็กแช่เย็น  ปลาเป็ด และปูม้ามีชีวิต  เป็นต้น จากการตรวจสอบพบว่า ถูกต้อง จึง อนุญาตให้นำเข้าและดำเนินการทางพิธีการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,192)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,153) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,088) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (998) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (928) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (844) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (812) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (800) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (786) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (764) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (749) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (746) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (742) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (740) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (738) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (729) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (718) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (709) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (706) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110