ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังทั้งช่องทางผ่านแดนทางบก (จุดผ่านแดนถาวร)และทางทะเล(ท่าเรือชลาลัยและกัลปังหา)

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังทั้งช่องทางผ่านแดนทางบก (จุดผ่านแดนถาวร)และทางทะเล(ท่าเรือชลาลัยและกัลปังหา) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-27 |  อ่าน: 231 ครั้ง
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำประจำช่วงเช้าถึงเย็น ที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กและจุดขนถ่ายสัตว์น้ำ ตรวจพบสัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ ปลากะตัก  ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค)  ปลาทะเลเศรษฐกิจจำแนกชนิดต่างๆ  ปูแสม  หอยลายมีชีวิต  และหอยแมลงภู่ เป็นต้น จากการตรวสอบของเจ้าหน้าที่ ไม่พบว่ามีการกระทำผิดพรบ.โรคระบาดสัตว์ และพรก.ประมง  และช่วงเย็นถึงค่ำ เดินทางไปตรวจสอบเรือประมงเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) พบมีการเทียบท่า ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตนำเรือประมงต่างชาติเทียบท่า และได้รับการอนุญาตให้เทียบท่าจากหัวหน้าด่านฯเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบเบื้องต้น ณ ท่าชลาลัย (ท่า Choke point) พบว่าเรือที่เข้ามาเทียบท่าและสัตว์น้ำที่ขอเข้ามาขนถ่ายขึ้นท่าหลังตรวจ ถูกต้อง จึงอนุญาตให้ขนถ่ายขึ้นท่าหลังตรวจซึ่งคือท่ากัลปังหาได้ต่อไป โดยได้ควบคุมการขนถ่าย ณ ท่ากัลปังหา ด้วย 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,192)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,154) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,089) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (998) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (929) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (846) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (814) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (803) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (786) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (764) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (750) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (747) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (743) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (741) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (738) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (730) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (719) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (710) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (706) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (699)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110