รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับประกาศ ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับประกาศ ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-01  |   ข่าววันที่: 2020-03-01 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2563 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง มอบหมายนางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายธวัช ทิพย์ลักษณ์ เจ้าพนักงานสื่อสาร ร่วม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการชาวประมงในพื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอเมือง และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับประกาศ ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มิถุนายน ของทุกปี ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี โดยห้ามเครื่องมือประมงทุกชนิด ยกเว้นเครื่องมือตามประกาศกำหนด เพื่อป้องกัน ป้องปราม การลุกล้ำเข้าไปทำการประมงในแนวเขตพื้นที่ห้วงห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยผู้ประกอบการชาวประมงได้ตื่นตัวให้ความสนใจ ตอบรับให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังหลักในการช่วยขยายผล กระจายข่าวสารข้อมูลไปสู่พี่น้องชาวประมงในชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,507)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,352) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (890) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (644) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (642) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370