ศจร.ปากพนังจัดกิจกรรมอบรมไต๋เรือ ไต๋เรือเยี่ยมศูนย์

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ศจร.ปากพนังจัดกิจกรรมอบรมไต๋เรือ ไต๋เรือเยี่ยมศูนย์  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-01  |   ข่าววันที่: 2020-02-23 |  อ่าน: 197 ครั้ง
 

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมอบรมไต๋เรือ ไต๋เรือเยี่ยมศูนย์ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง การจัดทำบันทึกการทำการประมง และระบบติดตามเรือประมง (VMS) โดยกำหนดให้ไต๋เรือที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแบบทดสอบความรู้ที่ได้รับหลังการทบทวน ซึ่งไต๋เรืออานนท์ 1 สามารถทำคะแนนแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,500)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,348) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (888) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (859) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (855) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (716) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (644) รายงานประจำเดือน.. (639) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (639) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (621)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370