เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง มอบหมายนางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ โดยสอนวิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ที่ถูกต้อง การตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ให้กับนายท้ายเรือ และเจ้าของเรือประมง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้นายท้ายเรือที่เป็นผู้จัดทำบันทึกการทำการประมง ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!