เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ..คลิก

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง มอบหมายนางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ โดยสอนวิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ที่ถูกต้อง การตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ให้กับนายท้ายเรือ และเจ้าของเรือประมง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้นายท้ายเรือที่เป็นผู้จัดทำบันทึกการทำการประมง ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

    รายละเอียด เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370  email  pipo_pakphanang@hotmail.com  โทรศัพท์ 075444350  FAX 075444350  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6