เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง มอบหมายนางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการปประมงปฏิบัติการ นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สอนวิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าของเรือประมง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้นายท้ายเรือที่เป็นผู้จัดทำบันทึกการทำการประมง ทั้งนี้เนื่องจากตรวจพบข้อบกพร่องน้ำหนักสัตว์น้ำที่บันทึกใน logbook แตกต่างกับน้ำหนักชั่งจริงใน Landing declaration (LD) เกินกว่า 20 % ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!