ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-26  |   ข่าววันที่: 2017-07-26 |  อ่าน: 590 ครั้ง
 

       วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)  ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ    ตัวแทนเรือและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 ราย เพื่อรับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564  (289)   ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  (272)  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564  (270)  สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายเดือน)  (265)  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564  (257)  ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564  (251)  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564  (250)  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564  (249)  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564  (236)  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564  (232)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110