ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-28  |   ข่าววันที่: 2020-07-26 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,227)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,068) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,044) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (934) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (900) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (806) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (774) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (762) ประชาสัมพันธ์.. (755) ประชาสัมพันธ์.. (748) ประชาสัมพันธ์.. (726) ประชาสัมพันธ์.. (712) ประชาสัมพันธ์.. (690) ประชาสัมพันธ์.. (672) ประชาสัมพันธ์.. (659) ประชาสัมพันธ์.. (657) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (653) ประชาสัมพันธ์.. (643) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (633) ประชาสัมพันธ์.. (619)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110