สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-10  |   ข่าววันที่: 2017-07-01 |  อ่าน: 850 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,291)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,165) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,092) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (973) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (951) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (855) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (850) ประชาสัมพันธ์.. (817) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (800) ประชาสัมพันธ์.. (787) ประชาสัมพันธ์.. (766) ประชาสัมพันธ์.. (748) ประชาสัมพันธ์.. (727) ประชาสัมพันธ์.. (724) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (716) ประชาสัมพันธ์.. (711) ประชาสัมพันธ์.. (701) ประชาสัมพันธ์.. (694) ประชาสัมพันธ์.. (691) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (669)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110