กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบ FSW, PSM และ PSE เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบ FSW, PSM และ PSE เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-07  |   ข่าววันที่: 2018-09-07 |  อ่าน: 227 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,125)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (956) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (892) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (868) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (841) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (742) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (716) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (709) ประชาสัมพันธ์.. (708) ประชาสัมพันธ์.. (701) ประชาสัมพันธ์.. (682) ประชาสัมพันธ์.. (650) ประชาสัมพันธ์.. (634) แบนเนอร์.. (624) ประชาสัมพันธ์.. (622) ประชาสัมพันธ์.. (608) ประชาสัมพันธ์.. (602) ประชาสัมพันธ์.. (594) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (587) ประชาสัมพันธ์.. (573)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110