ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง กําหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ําไทย

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง กําหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ําไทย 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110    narainspectiion@gmail.com   073-581000   073-581000   แฟนเพจ