ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-08  |   ข่าววันที่: 2018-03-08 |  อ่าน: 540 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,308)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,185) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,102) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (983) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (966) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (890) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (857) ประชาสัมพันธ์.. (827) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (819) ประชาสัมพันธ์.. (801) ประชาสัมพันธ์.. (776) ประชาสัมพันธ์.. (759) ประชาสัมพันธ์.. (755) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (740) ประชาสัมพันธ์.. (738) ประชาสัมพันธ์.. (725) ประชาสัมพันธ์.. (716) ประชาสัมพันธ์.. (704) ประชาสัมพันธ์.. (703) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (684)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110