ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   125   รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน มีนาคม 2565   123  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   118  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 1 เนษายน 2565   107  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565   107  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565   105  รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   104  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565   103  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565   101  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 เมษายน 2565   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110    narainspectiion@gmail.com   073-581000   073-581000   แฟนเพจ