ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564   210   สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน)   180  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564   145  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน)   139  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564   138  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี)   135  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565   134  ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   134  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564   130  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   126

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110    narainspectiion@gmail.com   073-581000   073-581000   แฟนเพจ