เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำเรือประมง WEN DAR NO.3 สัญชาต ไต้หวัน

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำเรือประมง WEN DAR NO.3 สัญชาต ไต้หวัน เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำเรือประมง  WEN DAR NO.3 สัญชาต ไต้หวัน..คลิก

วันที่ 23 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และการเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เดินทางไปราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำเรือประมง  WEN DAR NO.3 สัญชาต ไต้หวัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.), เจ้าหน้าที่ศุลกากร, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต, เจ้าหน้าที่จากกรมประมงประเทศไต้หวัน และตัวแทนสายบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จำกัด พร้อมทั้งชี้แจง หารือ เอกสารเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่า 

วันที่ 24 - 26 มกราคม 2566  ต่อมาเจ้าหน้าได้เข้าตรวจสอบเรือดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังการขนถ่ายสัตว์น้ำไม่ให้มีการนำปลาฉลามที่ถูกจับได้โดยเรือลำดังกล่าวขึ้นท่า ตั้งแต่เริ่มขนถ่ายจนสิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้ำ โดยมีสัตว์น้ำ 5 ชนิด ในการขนถ่ายครั้งนี้ คือ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellowfin tuna), ปลาทูน่าตาโต(Bigeye tuna), ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore tuna), ปลาอินทรีย์น้ำลึก (Wahoo) และปลาขี้มัน (Oilfish) และเข้าหารือร่วมปัญหาและอุปสรรค์ในการกรอกแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) รวมทั้งความเป็นไปได้ในการปรับปรุงท่าเรืออื่นเพื่อรองรับเรือประมงต่างประเทศที่อาจจะมีจำนวนมากขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

    รายละเอียด สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209    email  thaipsm.investigation@gmail.com  โทรศัพท์ 0809090024  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6