นายเกรียงไกร จิรปีติกุล

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายถิร รอดชีวิต

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนลินี อุ๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตพิสุทธิ์ สารบุญเป็ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกมลชัย อิ่มน้อย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชนิกานต์ เนตรสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอธิพัช มงคลพิชญรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

 สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ