ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566..คลิก

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง เจ้าหน้ากลุ่ม วิเคราะห์ ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตราการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (AN-IUU Network Center) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการการประชุม  ในประชุมได้ร่วมกันพิจารณากระบวนการให้การสนับสนุนหน่วยงาน Fisheries and Oceans ประเทศแคนาดา ในการเข้าร่วมเป็น ASEAN Dialogue Partners เพื่อสนับสนุนการทำงานของ AN-IUU Network และพิจารณาแผนการปรับปรุงแพลทฟอร์ม AN-IUU รวมถึงจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และการเตรียมความพร้อมของศูนย์ AN-IUU (AN-IUU Center) หากมีการจัดอบรม ณ ประเทศไท ณ ประเทศไทp ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

    รายละเอียด สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209    email  thaipsm.investigation@gmail.com  โทรศัพท์ 0809090024  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6