(อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกด้วยสูตรลดต้นทุนอาหารของกรมประมง @ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกด้วยสูตรลดต้นทุนอาหารของกรมประมง @ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรม, นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี, นางพิศมัย สมสืบ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ คณะนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานลดต้นทุนด้วยสูตรอาหารของกรมประมงภายหลังจากการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งพบว่าสัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  151   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  114  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   99  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   97  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   92  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   83  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   82  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ