(อ.บางกรวย) สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชุมชน และการทำประมงผิดกฎหมาย @คลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางกรวย) สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชุมชน และการทำประมงผิดกฎหมาย @คลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววษวรณ สุวรรณรักษ์ ประมงอำเภอบางกรวย ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอบางกรวย, การไฟฟ้า, หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานในท้องถิ่นล่องเรือเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชุมชน คลองบางกอกน้อย ในเขตพื้นที่ ต.วัดชลอ, ต.บางขนุน, ต.บางขุนกอง และ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมทั้งได้สำรวจเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย จากการสำรวจไม่พบเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  88   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  75  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  69  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   67  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   65  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   63  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ