(อ.บางกรวย) สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชุมชน และการทำประมงผิดกฎหมาย @คลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางกรวย) สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชุมชน และการทำประมงผิดกฎหมาย @คลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววษวรณ สุวรรณรักษ์ ประมงอำเภอบางกรวย ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอบางกรวย, การไฟฟ้า, หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานในท้องถิ่นล่องเรือเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชุมชน คลองบางกอกน้อย ในเขตพื้นที่ ต.วัดชลอ, ต.บางขนุน, ต.บางขุนกอง และ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมทั้งได้สำรวจเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย จากการสำรวจไม่พบเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  149   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  108  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   88  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   87  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  80  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ